2014 20 all Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση "Ημέρα Δεκατιανού"

Το ΚΠΕ Αρναίας και οι συνεργαζόμενοι φορείς, ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ και Υπεύθυνοι/ες Π.Ε. ή Σ.Δ. διοργανώνουν δράση με τίτλο «Ημέρα Δεκατιανού» στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στο Σχολικό Δίκτυο Δράσης "Ταπερίστας 2023".

Η δράση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως και θα μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή όλη η μαθητική ομάδα και οι εκπαιδευτικοί. Οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί για κάθε ομάδα σχολείων είναι οι εξής:

Τρίτη 4 Απριλίου 2023  για τα Νηπιαγωγεία
Τετάρτη 5 Απριλίου 3032  για τα Δημοτικά Σχολεία
Πέμπτη 6 Απριλίου 2023  για τα Γυμνάσια και Λύκεια

Η «Ημέρα Δεκατιανού» θα φιλοξενηθεί για κάθε ομάδα σε κάποια αίθουσα του σχολείου τους, στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν προβολέας και ηλεκτρονικός υπολογιστής με κάμερα και μικρόφωνο. Θα έχει διάρκεια μία ή δύο διδακτικές ώρες, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής των σχολείων (10:00-10:45 & 10:45-11:30).

Οι μαθητικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί τους θα έχουν ως «αποστολή» την προετοιμασία και παρουσίαση ενός δεκατιανού το οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις της βιώσιμης διατροφής. Το βιώσιμο δεκατιανό τους δηλαδή θα πρέπει να περιέχει, όσο γίνεται, προϊόντα

τοπικά
βιολογικά
μη επεξεργασμένα
υγιεινά
σε ποσότητα αντίστοιχη με τις ανάγκες τους
χωρίς συσκευασία μιας χρήσης για μεταφορά και φύλαξη 

Οι  παραπάνω προϋποθέσεις αλλά και επιπλέον στοιχεία όπως μία φωτογραφία του δεκατιανού, το όνομα που θα δώσουν οι μαθητές σε αυτό, το όνομα του σχολείου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές κ.τ.λ., θα καταγραφούν από τη μαθητική ομάδα στην «Ταυτότητα Δεκατιανού», δηλαδή σε μία ψηφιακή κάρτα μεγέθους Α4, τη φόρμα της οποίας θα την αποστείλουμε στα σχολεία αμέσως μετά τις δηλώσεις συμμετοχής. Η «Ταυτότητα Δεκατιανού», συμπληρωμένη, θα πρέπει να αποσταλεί από τα σχολεία στο ΚΠΕ Αρναίας,  με e-mail, μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία υλοποίησης της δράσης. Στη συνέχεια το ΚΠΕ Αρναίας, πριν την υλοποίηση της δράσης, θα αναλάβει την κοινοποίηση των «Ταυτοτήτων Δεκατιανού» κάθε σχολείου στα αντίστοιχα συμμετέχοντα σχολεία της ίδιας ημέρας. Μετά την υλοποίηση της δράσης οι συνεργαζόμενοι φορείς θα αναλάβουν την έκδοση, σε ψηφιακή μορφή, ενός βιβλίου που θα περιέχει τις προτάσεις δεκατιανού όλων των σχολείων. Το ψηφιακό αυτό βιβλίο θα αναρτηθεί στα blogs των «Ταπερίστας».

Η παρουσίαση του δεκατιανού θα γίνει με επίδειξη του ίδιου του προϊόντος και όχι με φωτογραφίες ή βίντεο. Ο τρόπος παρουσίασης (ένας ή περισσότεροι μαθητές, με κείμενο , με μουσική, στίχους, δρώμενο κ.τ.λ.) θα αποφασιστεί από την κάθε ομάδα και τους εκπαιδευτικούς της.  Ο διαθέσιμος χρόνος για την παρουσίαση θα εξαρτηθεί από το πλήθος των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή(θα υπάρξει σχετική ενημέρωση αμέσως μετά τη δήλωση συμμετοχών). Η σειρά παρουσίασης των σχολείων θα οριστεί με κλήρωση.

Στο τέλος κάθε ημέρας υλοποίησης της δράσης και μετά την παρουσίαση όλων των σχολείων, θα διενεργείται δημοσκόπηση για την ανάδειξη του πιο «Αξιοζήλευτου Δεκατιανού». Τα κριτήρια τα οποία θα κληθούν να λάβουν υπόψη όσοι θα συμμετάσχουν στη δημοσκόπηση είναι πρωτίστως η τήρηση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για τη δημιουργία ενός βιώσιμου δεκατιανού (θα βοηθήσει η «Ταυτότητα Δεκατιανού» κάθε ομάδας που θα έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα σχολεία) και επικουρικά ο τρόπος παρουσίασής του (ευφάνταστος, πρωτότυπος, επικοινωνιακός κ.τ.λ.). Στη δημοσκόπηση θα συμμετάσχουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και όσοι από τους συνεργάτες των «Ταπερίστας» το επιθυμούν ( αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο που θα γίνει η δημοσκόπηση στις διαφορετικές ομάδες σχολείων -Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια- θα αποσταλούν αργότερα). Το πιο «Αξιοζήλευτο Δεκατιανό» και οι δημιουργοί του θα προβληθούν στα τρία blogs των «Ταπερίστας» καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των φορέων που συνεργάζονται στους «Ταπερίστας 2023».

Η δράση δεν θα βιντεοσκοπηθεί κεντρικά από το ΚΠΕ Αρναίας. Θα μπορεί όμως κάθε σχολείο με δική του ευθύνη, εφόσον έχει πάρει την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης από τους κηδεμόνες των μαθητών, να βιντεοσκοπήσει μόνο τη δική του παρουσίαση και όχι άλλου σχολείου.

Βεβαίωση συμμετοχής για τους εκπαιδευτικούς ή αναμνηστικό για τους μαθητές δεν θα δοθούν αφού πρόκειται για μία προβλεπόμενη εκδήλωση στην έγκριση του Σχολικού Δικτύου Δράσης «Ταπερίστας 2023» για την οποία θα εκδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και αναμνηστικά αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές στο τέλος του Σχολικού Δικτύου Δράσης, δηλαδή το Μάιο 2023.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση «Ημέρα Δεκατιανού» μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε φόρμα που έχει αποσταλεί στα e-mails των σχολείων και των εκπαιδευτικών έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.Επιμέλεια Υλικού:
Μπίνιου Ευαγγελία

Επιμέλεια Μετάφρασης:
Μωυσίδης Γιάννης
M.A. in Translation
University of Surrey,UK