2014 20 all Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά»

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στο πλαίσιο του κεντρικού σκοπού της Π.Ε. δηλαδή τη διαμόρφωση «περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών» και «περιβαλλοντικά υπεύθυνων κοινωνικών ομάδων» επιδιώκεται οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο, ως μεμονωμένα άτομα αλλά και ως μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας, - να αποκτήσουν αντίληψη του συνολικού περιβάλλοντος της μέλισσας και να ευαισθητοποιηθούν στα περιβαλλοντικά ζητήματα που την αφορούν, - να κατανοήσουν τις λειτουργίες του περιβάλλοντος αυτού και τα συνδεδεμένα με αυτές τις λειτουργίες προβλήματα, - να αντιληφθούν τις άμεσες περιβαλλοντικές ωφέλειες για τη φύση στο σύνολό της και τις ωφέλειες για τους ανθρώπους σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο, από την ύπαρξη και τη δράση της μέλισσας, - να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για την επίλυση των σχετικών με το θέμα περιβαλλοντικών προβλημάτων με ενεργή συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Επιμέρους στόχοι του Θεματικού Δικτύου είναι οι εξής:

 

- Να εστιάσουν στο μικρόκοσμο των εντόμων ώστε να αντιληφθούν τη σημαντική προσφορά τους στο φυτικό και ζωικό βασίλειο.

 

- Να ενημερωθούν για την κοινωνία της μέλισσας, τους κανόνες και τις αρχές που τη διέπουν.

 

- Να αντιληφθούν την ουσιαστική περιβαλλοντική προσφορά των μελισσών στη φύση για τη διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας και της βιοποικιλότητας.

 

- Να αναδειχθεί το οικονομικό όφελος από την προσφορά των μελισσών στις καλλιέργειες.

 

- Να έρθουν σε επαφή με τη μελισσοκομία ως μια διαχρονική απασχόληση, φιλική προς το περιβάλλον και σημαντική για την οικονομική ενίσχυση ενός τόπου.

 

- Να γνωρίσουν τα προϊόντα της μέλισσας και τις ευεργετικές ιδιότητές τους ως φυσικά μη βιομηχανοποιημένα προϊόντα.

 

- Να ενημερωθούν για την επίπτωση των γενετικά τροποποιημένων φυτών στις μέλισσες.

 

- Να έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή παράδοση (ήθη – έθιμα – τραγούδια – μαγειρικές συνταγές) που σε κάθε τόπο είναι συνυφασμένη με τη μέλισσα και τα προϊόντα της.

 

- Μέσω της ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών, στα πλαίσια μιας οργανωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων αλλά και των κατά περιοχή συναντήσεων, να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη για την προσφορά της διαχρονικής μελισσοκομικής τέχνης σε όλη την Ελλάδα.

 

- Να αναπτύξουν ικανότητα συνεργασίας και διάθεση αλληλεγγύης με μαθητές άλλων σχολείων.

 

- Να ενθαρρυνθούν στη συνδιοργάνωση, με άλλες περιβαλλοντικές ομάδες, κοινών δραστηριοτήτων.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ολιστική, συστημική και διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων τα οποία πραγματεύεται. Ως εκ τούτου το Θεματικό Δίκτυο «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά», όσον αφορά την υλοποίησή του από τις παιδαγωγικές ομάδες των Σχολείων που θα συμμετέχουν, θα πρέπει να έχει ολιστικό χαρακτήρα ώστε σε παιδαγωγικό επίπεδο να υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση της μάθησης, όπου συνδυάζει όλα τα πεδία της γνώσης και της εμπειρίας (ανθρώπινο, κοινωνικό, αισθητικό και δημιουργικό, γλωσσικό, λογοτεχνικό, μαθηματικό, ηθικό, φυσικό, τεχνολογικό και πνευματικό). Θα πρέπει να κινητοποιεί την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, γνωστική, συναισθηματική, ψυχοκινητική, κοινωνική και ηθική.
 

Αναφορικά με την έννοια του περιβάλλοντος, να προωθεί την αντίληψη μιας οργανωμένης λειτουργικής ολότητας η οποία εξελίσσεται και διαφοροποιείται στο χρόνο και στο χώρο μέσα από την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων. Συνεπώς οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να αξιολογούν το ζήτημα που επεξεργάζονται.

 

Με τη συστημική προσέγγιση, η οποία είναι ριζοσπαστική, πολυδιάστατη , κριτική και συνθετική, θα εντοπίζουν τις διαφορετικές διαστάσεις και τις προσεγγίσεις του θέματος και θα αναδεικνύουν τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους και τις αναδυόμενες ιδιότητες.

 

Η διεπιστημονικότητα του Θεματικού Δικτύου είναι αναγκαία αφού στη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος εμπλέκονται πολλά επιστημονικά πεδία (βιολογία, οικονομία, μαθηματικά, ιστορία, χημεία κ.α.) τα οποία μέσα από βιωματικές διαδικασίες μπορούν να προσεγγίσουν πολύπλευρα το θέμα.

Επιμέλεια Υλικού:
Μπίνιου Ευαγγελία

Επιμέλεια Μετάφρασης:
Μωυσίδης Γιάννης
M.A. in Translation
University of Surrey,UK