Κατανομή προγραμμάτων στους νομούς Εμβέλειας

Η κατανομή των προγραμμάτων για τα σχολεία των νομών εμβέλειας και για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2017 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι αν δεν υπάρχουν αιτήσεις από νομό που έχει επιλεγεί για μονοήμερο ή διήμερο πρόγραμμα, τότε τα προγράμματα αυτά δίνονται σε άλλο νομό εμβέλειας.

Σχολεία Α/θμιας

     

Νομοί Εμβέλειας

Μονοήμερα Προγράμματα

Πολυήμερα Προγράμματα

(Διήμερα)

Χαλκιδικής

3

1

Ανατολικής Θεσσαλονίκης

1

1

Δυτικής Θεσσαλονίκης

2

 

Σερρών

2

 

Δράμας

2

1

Καβάλας

2

 

Ξάνθης

   

Ροδόπης

   

Πιερίας

2

 

Ημαθίας

2

 

Πέλλας

2

 

Κιλκίς

2

 
     

ΣΥΝΟΛΟ

20

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολεία Β/θμιας

     

Νομοί Εμβέλειας

Μονοήμερα Προγράμματα

Πολυήμερα Προγράμματα

(Διήμερα)

Χαλκιδικής

3

1

Ανατολικής Θεσσαλονίκης

1

1

Δυτικής Θεσσαλονίκης

2

 

Σερρών

2

 

Δράμας

2

 

Καβάλας

1

1

Ξάνθης

 

1

Ροδόπης

 

1

Πιερίας

1

1

Ημαθίας

2

 

Πέλλας

2

 

Κιλκίς

2

 
     

ΣΥΝΟΛΟ

18

6