Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού από τα σχολεία του Δικτύου

Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού

Το ΚΠΕ Αρναίας ευχαριστεί όλα τα σχολεία του Δικτύου για τη συνεργασία τη φετινή σχολική χρονιά. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων σχολείων επιθυμούν να αποστείλουν το παραγόμενο έργο από την υλοποίηση του προγράμματός τους, παρακαλούνται να το στείλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, στο e-mail του ΚΠΕ ή ταχυδρομικά. Το αρχείο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5ΜΒ. Εάν είναι μεγαλύτερο θα πρέπει να αναρτηθεί σπασμένο ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων δημοσιοποίησης και όχι απ' ευθείας στην ιστοσελίδα του Δικτύου.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη σχολική χρονιά

 

http://www.bee-active.gr/index.php?id=97