Έγκριση επίσκεψης σχολείων 2014-2015

Έγκριση επίσκεψης σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης στο ΚΠΕ

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει η έγκριση της επίσκεψης σχολείων της Β/θμιας Εκπ/σης για υλοποίηση μονοήμερων και πολυήμερων εκπ/κών προγραμμάτων από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΓΚΡΙΣΗ