"Η μέλισσα που μας ενώνει"-Μάρτης 2015

Συμμετέχοντα σχολεία στη δράση

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των σχολείων του δικτύου "Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά" έχει ολοκληρωθεί. Ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία των σχολείων που θα συμμετέχουν στη Δράση. Κάθε σχολείο που θα συμμετέχει μπορεί να παρουσιάσει κάποια δραστηριότητα την ημέρα της συνάντησης των σχολείων. Στα στοιχεία που παραθέτουμε στον πίνακα έχουμε γράψει τα τηλέφωνα των σχολείων και τα ονόματα των συντονιστών εκπαιδευτικών, ώστε αν κάποια σχολεία το επιθυμούν να επικοινωνήσουν για συνεργασία μεταξύ τους. Είναι δυνατή η συνεργασία για την παρουσίαση κοινής δραστηριότητας την ημέρα της συνάντησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ