Ημερίδα 14 και 15 Δεκεμβρίου 2011

Ημερίδα για την Π.Ε.

Το ΚΠΕ Αρναίας σε συνεργασία με τις Υπεθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Β/θμιας Εκπ/σης κα Τριανταφύλλου και της Α/θμιας Εκπαίδευσης κα Τζιβόγλου διοργανώνει ημερίδες στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2011 αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης του Ν. Χαλκιδικής με θέμα "Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση".