Έρευνα αγοράς-Κατάθεση προσφορών για φιλοξενία ιστοσελίδας ΚΠΕ Αρναίας ενός έτους

Έρευνα αγοράς-Κατάθεση προσφορών για φιλοξενία ιστοσελίδας ΚΠΕ Αρναίας ενός έτους.

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 

Το ΚΠΕ Αρναίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους σε κατάθεση προσφοράς για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας του ΚΠΕ για ένα έτος.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί έως 28/10/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία του ΚΠΕ Αρναίας και θα περιλαμβάνει τον ΦΠΑ.