Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο 14-16 Δεκεμβρίου 2018

"Όταν η αειφορία συνάντησε την οικονομική κρίση"

Το ΚΠΕ Αρναίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Εμβέλειάς του, τα ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων, Νάουσας, Ποροΐων και Μακρινίτσας, τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Β΄επιπέδου, 25 ωρών από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2018, στη Μαθητική Εστία Αρναίας.

Ακολουθεί το έγγραφο 

Πρόσκληση-Αίτηση συμμετοχής