Πρόγραμμα - Αφίσα Συνάντησης σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης

Πρόγραμμα - Αφίσα "Η μέλισσα που μας ενώνει το 2018" για τα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης 

Το πρόγραμμα θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΦΙΣΑ ΔΡΑΣΗΣ Αθμιας