Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο 4-6 Μαΐου 2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο "Η Μέλισσα στην Εκπαίδευση για την Αειφορία" στις 4-6 Μαΐου 2018.

ΟΔΗΓΙΕΣ