Έρευνα αγοράς-προσφορά για διαμονή μαθητικών ομάδων συνοδών εκπαιδευτικών

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τη διαμονή των μαθητικών ομάδων και των συνοδών εκπαιδευτικών

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Το ΚΠΕ Αρναίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους σε κατάθεση προσφοράς για τη διαμονή με πρωινό των μαθητικών ομάδων και των συνοδών εκπαιδευτικών που επισκέπτονται για την υλοποίηση προγραμμάτων το ΚΠΕ Αρναίας, στις 25/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία του ΚΠΕ, για το διάστημα από 1-11-2017 έως 10-7-2018. 

Ακολουθεί η φόρμα προσφοράς

Φόρμα προσφοράς